Privacy policy Lottelangenberg.nl

Lotte Langenberg, gevestigd aan Zuster Theodardahof 10 5405 NW Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zuster Theodardahof 10 5405 NW Uden

Verwerking (bijzondere/gevoelige persoonsgegevens

Lotte Langenberg verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Lotte Langenberg verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven van jou.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Lotte Langenberg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Dossiervorming ten behoeve van uw begeleiding/coaching

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

Lotte Langenberg bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek, tenzij Lotte Langenberg op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Wijziging Privacy Verklaring

Lotte Langenberg behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lotte Langenberg deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die verwerkt worden. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@lottelangenberg.nl

Beveiliging van persoonsgegevens

Lotte Langenberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lottelangenberg.nl.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 12 oktober 2023.

©LotteLangenberg

Scroll naar boven